top of page

Mensen met psychische problemen of met een verstandelijke of motorische beperking kunnen baat hebben bij muziek. Een goede muziektherapeut zet als musicus zijn competenties in binnen een therapeutisch werkveld. Muziektherapeuten zijn generalisten die zich soepel kunnen bewegen tussen verschillende doel-groepen. Tegelijkertijd moeten ze vertrouwd zijn met een breed scala aan specialistische vaardigheden en kennis. Een professionele muziektherapeut helpt zijn cliënten bij hun herstel, behoud en ontwikkeling door het hanteren van specifieke methodes en technieken, met gecomponeerde of overgeleverde muziek, door improvisatie en begeleiding op diverse instrumenten.

bron:http://www.artez.nl/conservatorium/Muziektherapie

 

  Muziektherapie

Als zelfstandig muziektherapeut werk ik met kinderen en hun specifieke hulpvraag. Hierbij  kun je denken aan het inzetten van Muziektherapie ter bevordering van:

 

Emtionele ontwikkeling: 

 • Emoties exploreren en uiten 

 • Het zelfvertrouwen en de assertiviteit vergroten

 • Bewust worden van het zelfbeeld

 • Grenzen leren aanvoelen en aangeven bij zowel uzelf als bij de ander

Sociale ontwikkeling:

 • Ontwikkelen, stimuleren en verbeteren van de sociale vaardigheden

 • Vergroten van de gerichtheid op een ander

 • Leren omgaan met aandacht en met verantwoordelijkheid

Cognitieve ontwikkeling: 

 • Gestructureerd werken, of juist:

 • Flexibel leren omgaan met onverwachte situaties door structuurverlatend te werken

 • Aandacht en concentratieboog vergroten

 • Vergroten van de kennis

Motorische ontwikkeling:

 • Verbeteren van de grove en fijne motoriek

(http://muziektherapie-autisme.nl/index.php/muziektherapie)

 

Werken aan doelen!
bottom of page