top of page

Basisonderwijs

Waar houdt de docent rekening mee?

In de groepen 1 en 2 wordt veel gezongen. Het gehoor en de stem moeten nog ontwikkeld worden. Daarom zijn de liedjes die gezongen worden kort, eenvoudig. Kinderen kunnen nog niet lang geconcentreerd werken en zijn erg beweeglijk. Daarom wordt er in deze groepen ook veel aan beweging gedaan. Bewegen op muziek en vaak ook al bewegend met muziek bezig zijn of liedjes aanleren. Bij het gebruiken van instrumenten gaat het vaak om het ontdekken van instrumenten/klanken. Er wordt vaak geexperimenteerd en geimproviseerd.

In de groepen 3 en 4 behoren kinderen muzikaler te zijn. Dat wil zeggen dat ze zich beter kunnen concentreren; dat hun muzikale geheugen is toegenomen en dat ze langere liedjes kunnen zingen. Naast de grotere toonsomvang dan bij de groepen 1 en 2 bevatten de liedjes ook grotere sprongen. Bewegen wordt ook nog vaak gedaan. En door het meer toepassen van de instrumenten, wordt al veel gewerkt aan grafische notatie. Hiervoor worden soundshapes (platte trommels) en boomwhackers ingezet.

In de groepen 5 en 6 zijn de vaardigheden van kinderen toegenomen. Kinderen zijn zich ook meer bewust van muziek en alles wat daarbij hoort. Ook kinderen op deze leeftijd werken met en aan expressie. De sociale ontwikkeling zorgt ervoor dat samenwerken goed verloopt: kinderen kunnen samen musiceren, dingen verzinnen en tonen meer eigen initiatief.

 

In de groepen 7 en 8 wordt de wereld van het kind groter. Kinderen die vroegtijdig met muziek in contact zijn gekomen vinden muziekles nog steeds leuk. De eigen muziekcultuur gaat een grotere rol spelen. Kinderen komen in deze leeftijd in een pre-puberale fase waarin ook fysiek zaken veranderen zoals de stem. Kinderen worden bewuster van smaak, van meningen van anderen die van invloed kunnen zijn op kinderen. Muziek moet op een 'frisse' wijze worden aangeboden rekening houdend met de interesse van kinderen. Maar het blijft een uitdaging om naast de eigen cultuur van kinderen een breed scala aan aanbod te bieden op het gebied van muziekstijlen, genres, culturen maar ook geschiedenis. 

bottom of page